سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه‌ آموزشی‌، پژوهشی‌ امام‌ خمینی‌(ره‌) - قم 
دبیر اجرایی گروه علوم سیاسی 
1391/03/01 
1393/03/01 
اجرایی 
همکاری 
دفتر بسیج دانش آموزى شهرستان آبادان 
فرمانده واحد بسیج دانش آموزی دبیرستان ابن سیناشهرستان آبادان 
1380/07/01 
1382/06/31 
اجرایی 
همکاری 
دفتر بسیج دانش آموزى شهرستان آبادان 
فرمانده واحد بسیج دانش آموزی پ.د.امام حسین شهرستان آبادان 
1382/07/01 
1383/06/31 
اجرایی 
همکاری 
دفتر بسیج دانش آموزى شهرستان آبادان 
مسئول امور انسانی دفتر 
1382/07/01 
1382/03/31 
اجرایی 
همکاری 
مدرسه پیش حوزوی امام مهدی - شهرستان نجف آباد 
مسئول آموزش بخش امور حوزوی 
1384/07/02 
1385/06/30 
اجرایی 
همکاری 
گروه معارف داشگاه آزاد اسلامی نجف آباد 
مدرس درس انقلاب اسلامی ایران 
1392/06/23 
ادامه دارد 
تدریس 
همکاری 
نهادنمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاهها 
مبلغ 
1393/07/01 
ادامه دارد 
تبلیغ 
همکاری 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه اراک 
مبلغ 
1393/07/01 
ادامه دارد 
تبلیغ و مشاوره 
همکاری 
موسسه فرهنگی حدیث لوح و قلم 
محقق 
1392/07/20 
ادامه دارد 
تالیف کتاب 
تدریس 
جامعه الامام الامنتظر (عج) - شهرستان نجف آباد 
مدرس 
1384/07/02 
1385/07/13 
صرف متوسطه 
تدریس 
مدرسه پیش حوزوی امام مهدی (عج)- شهرستان نجف آباد 
مدرس 
1384/07/02 
1385/03/10 
صمدیه 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد 
مدرس 
1392/06/23 
ادامه دارد 
انقلاب اسلامی ایران 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند 
مدرس 
1394/11/01 
ادامه دارد 
دروس تخصصی گروه حقوق و درس انقلاب اسلامی ایران 
تدریس 
مدرسه علوم و معارف ( وابسته به جامعه المصطفی العالمیه) 
مدرس مقطعه کارشناسی ارشد 
1396/06/11 
ادامه دارد 
روش شناسی در علوم سیاسی به زبان عربی( المنهجیة في العلوم السیاسیة) 
تدریس 
مدرسه علوم و معارف ( وابسته به جامعه المصطفی العالمیه) 
مدرس مقطع کارشناسی ارشد 
1396/06/11 
ادامه دارد 
نظریات روابط بین الملل به زبان عربی (النظریات العلاقات الدولیه) 
تدریس 
موسسه عالی علوم انسانی 
مدرس مقطع کارشناسی ارشد 
1396/06/11 
ادامه دارد 
روش شناسی در علوم سیاسی به زبان عربی( المنهجیة في العلوم السیاسیة) 
تدریس 
مدرسه عالی فقه تخصصی وابسته به جامعه المصطفی العالمیه) 
مدرس مقطع کارشناسی ارشد 
1396/06/11 
ادامه دارد 
روش تحقیق در علوم سیاسی