عامل هلاکت انسان (غفلت)
60 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این کتاب به یکی از عوامل هلاک انسان یعنی غفلت پرداخته و ریشه ها ، آثار و درمان آن مورد بررسی قرار گرفته است.