مفعول به و عوامل آن
56 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب در رابطه با مفعول به و عوامل آن بصورت تخصصی در حوزه ادبیات عرب تهیه و در آن از شاهد مثال های قرآنی و روایی استفاده شده است.